Planerade utställningar är inställda pga pågående Pandemi.