Ingen pågående utställning. I september kommer jag att delta i Konstrundan i Danderyd och i Oktober i Kulturbiennalen i Danderyd.

Mitt vintermotiv är på Framsidan av Akvarellsprays tidning Stänket.