I Visby på Gotland är jag uppvuxen , men bor sedan många år i Danderyd norr om Stockholm vintertid och på somrarna i Lickershamn på Gotland.Jag har tidigare arbetat som läkare,en  verksamhet jag nu lämnat sedan ett par  år.För 20 år sedan började jag måla till en början mest akvarell.Det var ett länge slumrande intresse som väcktes till liv.Jag har gått såväl vecko-som kvällskurser i såväl akvarellmålning som oljemålning.Inspirerande lärare har  bl a varit förutom min teckningslärare i Visby Örjan Håkansson, Marianne Chayet, FolkeLind ,Lennart Carlheim Gyllensköld ,Steven Taipale , Håkan Groop och Björn Bernström.

Landskapsmåleri har länge roat mig och motiven finner jag på Lustkusten på Gotland eller på Sveriges ostkust..Även på resor till Irland o Portugal har jag funnit inspirerande landskap.

På senare år har jag även målat porträtt och målat gyotaku i tusch och akvarell.

Jag är medlem i Nordiska Akvarellsällskapet ,Akvarellsällskapet Spray och Danderyds Konsthall.